Vladimír Chmelo - baryton

Slovenský barytonista, absolvent JAMU v Brně, laureát
mezinárodních pěveckých soutěží F. Tagliaviniho a A. Dvořáka, držitel ceny Thalie.
Vladimír Chmelo je vyhledávaným interpretem italského, francouzského a ruského operního repertoáru.
Je jedním z mála českých a slovenských pěvců, kteří zpívali v neworské Metropolitní opeře (Madama Butterfly, Rusalka, Jolanta, Z mrtvého domu), milánské Scale (Z mrtvého domu), nebo v Teatro Colon v Buenos Aires (Ford).
Pravidelně se objevuje na evropských scénách (Hamburg, Berlín, Palermo, Janov, Bonn, Essen, Wroclav, Graz, Innsbruck, Vídeň). Několikrát se představil také japonskému publiku společně s pražským, brněnským a bratislavským národním divadlem, se kterými úzce spolupracuje dodnes.
K jeho reprezentativním rolím patři zejména verdiovské postavy Macbeth, Rigoletto, Germont, Posa, Jago, Luna, Ford, ale i Scarpia, Toreador, Hrabě ve Figarově svatbě nebo Hamlet, Wolfram, Oněgin, jež jsou důkazem jeho interpretační mnohostrannosti..
V koncertní a oratorní oblasti má za sebou četná vystoupení, z nichž nejdůlezitejší byl přednes partu Krista ve stejnojmenném oratoriu F. Liszta ve Vatikánu za účasti papeže Jana Pavla II., nebo písňový recitál v Brucknerhausu v rakouském Linzi.
Spolupracoval s významnými dirigenty, režiséry, zpěváky a pianisty (Boulez, Chereau, Pountney, Rattle, Szoltes, Armigliato, Nezet-Seguin, Rutenberg, Kyzlink, Fleming, Netrebko, Domingo, Shicoff, Zajick, Beczala) a mnoho dalších.
V posledních letech se věnuje též pedagogické činnosti. Založil Pražský hudební institut (prazskyhudebniinstitut.cz), který se v úzké spolupráci s pražským Národním divadlem významnou měrou podílí na uměleckém růstu mladé pěvecké generace. (I. Jiříková,P. Berger,T. Mátlová,E. Pavlů, E. Gattringerová, T. Hořejší).

www.chmelo.com

 

Martin Škampa

Martin Škampa začal s hrou na violoncello jako desetiletý pod vedením svého otce Mirka Škampy. Již v šestnácti letech byl přijat na Akademii múzických umění ke studiu ve třídě profesora Saši Večtomova, které ukončil s vyznamenáním roku 1984.
Martin Škampa vystoupil doposud na více než 2 000 koncertech s doprovodem klavíru, 300krát hrál jako sólista s doprovodem orchestru. Koncertoval nejen po celé Evropě, ale i v Hong-Kongu, Libanonu a uskutečnil více jak deset turné po Japonsku.
Velký vliv na jeho umělecký vývoj měla osobnost jeho matky Vlasty Škampové, dirigentky Pražského studentského orchestru, a spolupráce s profesorem Alfredem Holečkem, s nímž v posledních letech jeho života uskutečnil přes 50 koncertů.
Martin Škampa vystoupil jako úspěšný sólista na festivalu ISME v Bristolu (1982), na festivalech IDRIART v Praze (1987 a 1989) a na Mládežnickém kongresu v Helsinkách (1988). Četné rozhlasové nahrávky a několik CD svědčí o jeho bohaté umělecké aktivitě.
Martin Škampa je od roku 2016 umělecký ředitel Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila.

www.skampa.eu

 

Marie Mátlová 

Marie Mátlová se narodila do hudební rodiny jako šestá a nejmladší dcera dirigenta a sbormistra prof. Lubomíra Mátla. Již od svých pěti let se učila současně hře na klavír a na housle na Hudební škole hl. m. Prahy.
V Praze také pokračovala ve svém studiu střední školy na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde úspěšně absolvovala několik soutěží, jak v oboru houslí, tak v oboru klavír.
Pražskému publiku se představila již jako dvanáctiletá. Svůj talent předvedla jako sólistka koncertů „Mistr Josef Suk uvádí mladé talenty“, kde po boku Mistra Josefa Suka prezentovala Vivaldiho koncert pro dvoje housle a zároveň klavírní koncert Antonína Bendy.
Po pražských studiích, která trvala do roku 2008, ihned nastoupila na výběrovou školu The Buchmann-Mehta School of Music (BMSM) na Tel- Avivské univerzitě v Izraeli (houslová třída Ilyi Konovalova, koncertního mistra Izraelské filharmonie).
Zde úspěšně vystudovala čtyřleté studium B. Mus (Magna Cum Laude), ve kterém také absolvovala dvouleté studium metodiky (pod vedením prof. Eyala Klesse).
Od roku 2012 Marie studovala následné magisterské studium a zároveň získávala významná ocenění a zkušenosti pod vedením dirigenta Maestra Zubina Mehty. 
Marie působila jako koncertní mistr BMSM Symfonického orchestru, který debutoval v americké Carnegie Hall, a poté vedla tento orchestr po dalších pět sezón. Během svého studia se Marie účastnila mnoha významných masterclassů, kde se učila pod vedením Z. Brohna, V. Repina, J. Rachlina, I. Perlmana, P. Zukermanna a hrála pod vedením mnoha významných dirigentů (K. Masur, P. Oundjian, Ch. von Dohnanyi, 
Y. Talmi, H. Blomstedt, M. Honeck a další). Jako jediná Češka byla vybrána do prestižních kurzů Perlman Music Program, ve kterém studovala pod vedením Itzhaka Perlmana a dalších pedagogů americké Julliard School.
Po návratu do České republiky se Marie dále vzdělávala pod vedením prof. Františka Novotného na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, a v současné době nastupuje již na druhé magisterské studium pod vedením Leoše Čepického na pražské HAMU.
Během svých studijních let Marie spolupracovala s mnoha významnými orchestry, jako například Tel Aviv Soloists, The Israel Philharmonic Orchestra, Pro Corda Orchestra, Česká filharmonie, PKF- Prague Philharmonia, či orchestr Národního divadla, kde v současné působí jako asistent koncertního mistra.

Již od počátku studií se Marie zajímala o pedagogickou činnost, a proto úspěšně absolvovala dvouletou nadstavbu Bis. na Pardubické konzervatoři, kterou ukončila také písemnou prací na toto téma. Posléze své znalosti také zdokonalovala v Izraeli v pedagogické třídě proslulého Eyala Klesse, kde spolupracovala na dalších dvou letech pedagogického praktika.
V současné době Marie působí jako zástupce koncertního mistra v orchestru Národního divadla a zároveň také jako druhý koncertní mistr Pražského komorního orchestru, který je jedním z nejstarších hudebních těles v České republice.
Zároveň také figuruje jako pedagog na Hudební škole hlavního města Prahy a přilehlém hudebním gymnáziu.

 


Slovo Marie Mátlové k významu „nejen“ těchto kurzů:

„Jmenuji se Marie Mátlová a jsem jedním z vedoucích houslistů Národního divadla.  Od dětství jsem byla vedena k hudbě a dnes, v dospělosti, mám na své hudební studium nejen krásné vzpomínky, ale těžím z něj v rámci každodenního života. 
Osobně si myslím, že hudební kultura, hudební hygiena, již od útlého věku člověka, je nadstandardní dárek do celého života, kdy je člověk obohacen o vědomosti a cítění, které mu dají benefit v budoucnu. Proto již teď se musíme začít starat o nově vyrůstající a dospívající generaci, ať již jde o budoucí hudebníky, právníky, lékaře, ekonomy, či ředitele. Ti všichni budou mít v krátké době velký vliv na kvalitu naší společnosti, na přínos pro celý národ. Ráda bych dosáhla toho, aby naše společnost chtěla dosáhnout vysoké životní kvality, do které spadá v rámci kvalitního vzdělání právě i vzdělání hudební.“

 

www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/marie-matlova

 

Peter Toperczer

Peter Toperczer mladší (narozen 2. 9. 1970 v Košicích) se začal učit na klavír u prof. M. Borové. Je absolventem pražské konzervatoře u prof. Františka Maxiána a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesorů Jana Panenky a Petera Toperczera st. Měl také možnost spolupracovat s Ivanem Moravcem. Studium HAMU ukončil červeným diplomem a jako jeden z nejlepších studentů ročníku získal cenu Sažinové-Pochlebinové.
V roce 1989 získal 1. cenu na Chopinovské klavírní soutěži v Mariánských Lázních. Pravidelně se zúčastňoval klavírních kurzů v Piešťanech, kde pracoval pod vedením E. Indjice, H. Czerny-Stefanské, M. Lapšanského a L. Bermana. Ve finále mezinárodní klavírní soutěže B. Smetany získal III. cenu a cenu Václava Holzknechta za nejlepší provedení české hudby. V roce 1994 obdržel stipendium firmy Yamaha, v následujícím roce byl stipendistou Českého hudebního fondu. Vystupuje s klavírními koncerty L. van Beethovena, E. Griega a F. Liszta. Za laskavé podpory Václava Fischera natočil CD se skladbami: F. Liszt – Paganinské etudy č. 3, 4, 6; Z cyklu léta putování – Petrarkův sonet č. 104, Dantovská sonáta, I. Albeniz – Tango a Preludium za španělských tanců a M. Ravel – Couperinův náhrobek, Preludium, Forlane a Toccata.
Byl členem poroty soutěží (Košická mezinárodní klavírní soutěž 2004, 2007, 2009, 2011 a 2013, 2015 ředitel soutěže, Soutěž hudebních škol v oborech komorní hra a sólový klavír Karlovy Vary 2007, 2009 a pražské kolo soutěže ZUŠ 2008). Měl též možnost vystoupit na Brněnských klavírních sobotách s přednáškami na témata: Klavírní koncerty nejen pro děti, Etudy – I. Berkovič a K. Slavický, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, A. Chačaturjan a jejich tvorba pro mládež. Přednášel v rámci seminářů pořádaných slovenskou sekcí EPTY v Bratislavě, téma: „Veřejná vyučovací hodina“ a vedl přednášku „1. Příprava žáka na mezinárodní interpretační soutěž a 2. Etudy a technika zvukové tvořivosti v rámci cyklu Klavírní ateliéry v Karviné. Vedl kurzy pořádané EU v Plzni v roce 2011 a 2015.
Nyní vyučuje pedagogickou praxi na HAMU v Praze a hru na klavír na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy (s dvacetiletou praxí), s žáky těchto škol získal mnohá ocenění na českých i zahraničních klavírních soutěžích.

 

Jiří Horák

Jiří Horák - dancer, teacher, choreographer

Date of birth: 23rd of July 1966

He started his ballet education at Conservatoire of Music and Dance in Ostrava and then continued his studies at Vaganova Academy in St. Petersburg in Mr. B. Bregvadze´s and Mr. C. Shatilov´s classes. In 1987 he became Principal Dancer at the National Theatre Prague, where he created all main roles in classical repertoir of this theatre including Princes in Swan Lake, Nutcracker, Sleeping Beauty, James in La Sylphide, Albert in Giselle, Romeo, Basil in Don Quijote, Armand in Dame with Camellias, etc. In 1997 he accepted an engagement at the National Theatre Brno, where he also acted as a ballet master and teacher. He was often invited to other ballet theatres as a guest, including for example World Ballet Festival in Japan, Salzburg Dance Theatre, Laterna Magika Prague...

His choreographic debut was a performance of Dafnis and Chloe at the National Theatre Brno. He also created more than 10 full-length ballets among them Peer Gynt, Manon, Catulli Carmina, The Bell-Ringer of Notre Dame, Sleeping Beauty, Nutcracker etc.

Currently he is a teacher of classical dance at the State Conservatoire of Prague as well as a ballet master at the National Theatre Prague. As a ballet teacher he has cooperated with Ballet of Theater am Rhein Düsseldorf, Laterna Magika, Institut del Theatre Barcelona. He is often invited to various ballet competitions as a member of the jury.

 

Education:

1976 - 84 Conservatory in Ostrava

1984 - 86 Vaganova Academy in St. Petersburg (Leningrad)

1991 Summer Academy of Dance in Cologne

Worked occasionally in prestigious classes V. Verdi, S. Williams, D. Howard, D. Cartier etc.

Engagement:

1983 - 1987 soloist of State Theatre in Ostrava

1987 - 1997 soloist of National Theatre in Prague

1997 soloist, teacher and ballet master in National Theatre in Brno

2003 - 2009 head of Ballet Committee for Prestigious Thália Awards

2008 teacher of Conservatory of Prague Capital

 

Pražský hudební institut, z.ú.

Address: Větrná 265/37, 181 00, Praha 8 - Čimice

IČO: 071 88 919

Bank account: 284359786 / 0300

IBAN: CZ47 0300 0000 0002 8435 9786

BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Email: alzbeta.kerberova@prazskyhudebniinstitut.cz

Telefon: +420 603 787 697

 

©2018 by Prague Institute of Music